Pressvisning: Vaccination i Arena Skövde

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-19 12:52 CEST - Närhälsan

Närhälsans fyra vårdcentraler i Skövde flyttar nu all vaccinering till Arena Skövde. Skövde kommun har erbjudit arenan, vilket innebär en kapacitet att kunna vaccinera upp till 1000 personer om dagen på en central och tillgänglig plats.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-19 12:41 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om inriktning kring uppdraget för flyktingbarnmottagningen i Göteborg, och om förlängning av ett projekt med screening av vårdbehov av sköra äldre som bedöms vara i riskzonen för sämre tandhälsa.

Regionerna måste förbättra och bygga ut vården för ME-sjuka

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-11 13:02 CEST - Riksförbundet för ME-patienter (RME)

ME är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar och den uppstår i de flesta fall efter en infektion. Landets regioner måste nu gå från ord till handling och inrätta de specialistmottagningar, som landets ME-sjuka behöver. Detta kräver RME, Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga, på den internationella ME-dagen den 12 maj.

Sjuka har svårt att komma fram för sjukvårdsrådgivning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-11 09:58 CEST - Regionhälsan

Just nu är det många som ringer 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om covid-19 som handlar om vaccination, provtagning, provsvar och smittspårning. Det mesta av informationen som rör covid-19 finns på 1177.se. Här kan man också ställa frågor till VGR Chatbot.

Sophia Direkt – en digital vårdplattform

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-07 11:34 CEST - Sophiahemmet

I februari öppnade den digitala tjänsten Sophia Direkt. Den vänder sig till patienter som vill betala själv för sin vård och kan nås dygnet runt. Sophia Direkt är ett resultat av en ökad efterfrågan på privat finansierad vård och ett behov av en tydligare gemensam väg in till Sophiahemmets många verksamheter.

Höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård leder till att fler unga vuxna besöker tandvården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-05 08:21 CEST - Inspektionen för socialförsäkringen

Avgiftsfri tandvård är effektivt för att få fler unga vuxna att besöka tandvården. De positiva effekterna är större för personer med sämre tandhälsa eller som har växt upp i hushåll med låg inkomst. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har utvärderat Västra Götalands höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård.

Vaccination – säker väg ur pandemin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-30 10:25 CEST - Sophiahemmet

Att vaccineras sig mot covid-19 är mänsklighetens chans att bekämpa pandemin och de vaccin som används är säkra. Det säger Helena Hervius Askling - vaccinforskare vid Karolinska Institutet och infektionsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset samt ämnesansvarig och huvudföreläsare i Sophiahemmet Högskolas utbildning Covidvaccinering i praktiken.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-28 13:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om plan för hur vården för patienter med långvarig icke malign (ej cancerrelaterad) smärta ska förbättras i Västra Götalandsregionen.

Samråd om öppenvårdsmottagning för vuxenpsykiatri i Lerum

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-27 13:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 27 april behandlades den föreslagna stängningen av öppenvårdsmottagningen för vuxenpsykiatri i Lerum.

Viktigt vårda din diabetes

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-04-14 11:55 CEST - Sophiahemmet

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Stefan Sjöberg, specialist i diabetologi, internmedicin och endokrinologi vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet berättar varför.