Patientenkäter gör hälsocentralen bättre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-29 11:56 CET - Sophiahemmet

Digitala patientenkäter är ett effektivt sätt att ta reda på vad kunderna tycker. – Svaren hjälper oss att bli bättre, säger Madeleine Lempke, verksamhetschef för Hälsocentralen Sophiahemmet.

Arbetsterapeuter gjorde offentliga affärer för 1,5 miljarder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-23 12:25 CET - PublicInsight

Arbetsterapeuter levererar tjänster till offentliga köpare för 1,5 miljarder kronor, där regionerna står för den i särklass största delen av inköpen - över 1,3 miljarder kronor.

”Viktigt att hjälpa till med covid-19 vaccineringen”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-21 12:07 CET - Sophiahemmet

Pensionerade sjuksköterskan Catharina Westrin är en av dem som arbetat i Sophiahemmets vaccination. Det är viktigt att kunna hjälpa till tycker hon.

Team ska hjälpa dem med funktionsnedsättning som har komplexa vårdbehov i vårdöverenskommelse med Södra Älvsborgs sjukhus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-16 15:20 CET - Västra Götalandsregionen

Vårdöverenskommelsen för åren 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) innebär utökade uppdrag där det bland annat ingår att ett team ska ta hand om patienter över 18 år med komplexa behov av vård.

Nationella uppdrag för leversjukvård till Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-16 08:36 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, nu inom leversjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Vi har mycket hög kompetens på detta område”, säger Björn Lindkvist, läkare och sektionschef för Gastroenterologi och hepatologi, Specialistmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fortsatt Samverkande sjukvård i hela Fyrbodal

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-15 14:59 CET - Västra Götalandsregionen

Konceptet Samverkande sjukvård kommer att finnas i alla kommuner i Fyrbodal även efter årsskiftet. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 15 december avtal med samtliga berörda kommuner.

Fysisk aktivitet en hjälp mot smärta

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-15 10:06 CET - Sophiahemmet

För tjugo år sedan fick kvinnor med långvarig smärta rådet att vila. I dag vet forskarna att det är tvärt om – fysisk aktivitet är en viktig byggsten för att hantera smärtan.

Närakuten i Lidköping stänger vid årsskiftet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-15 08:00 CET - Närhälsan

Återgår till att vara en kvälls- och helgöppen mottagning (jourcentral) från och med 1 januari.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 december

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-10 14:56 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom förslag till åtgärder gällande förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Vidare fattades beslut bland annat om avtal som ger ökat stöd kring självskadebeteende och ätstörningar, och om inrättande av nya team för smärtvård.

Ny detaljplan – ett viktigt steg för Sahlgrenska Life

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-12-10 08:01 CET - Västra Götalandsregionen

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har antagit ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beslutet är ett viktigt steg för att förverkliga Sahlgrenska Life – en av Sveriges största satsningar på life science.