Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-22 15:15 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt samarbete med Ågrenska kring familjevistelser, och fastställde sin detaljbudget för 2022. Vidare godkändes en rad överenskommelser om regionövergripande hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Kiropraktorvård Uppsala ser en stor ökning bland bokningarna - Förlänger öppettider

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-22 10:46 CEST - PR Direkt

Fler söker sig nu till kiropraktorer med stela nackar och ryggbesvär efter att ha arbetat hemifrån under pandemin. Kliniken Kiropraktorvård Uppsala har i samband med att restriktioner upphör, öppnat upp med ytterligare tider.

Förstärkt uppföljning kring beroendeframkallande läkemedel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-21 15:38 CEST - Västra Götalandsregionen

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker under en period sin uppföljning av Närhälsan Bäckefors vårdcentral gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Sophiahemmet omvaccinerar 76 personer efter felhanterat covid-19-vaccin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-19 13:01 CEST - Sophiahemmet

Tre askar vaccin mot covid-19 har i samband med en flytt hanterats fel på Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Vaccinet har stått upptinat i kylskåp längre än rekommenderat men utan att tillverkarens sista förbrukningsdatum passerats. Efter rekommendation från Region Stockholms chefläkare bedöms vaccinets skyddseffekt vara tillräcklig för personer under 60 år med normalt immunförsvar. Sophiahemmet kommer att erbjuda de 76 personer som är över 60 år en extra vaccindos för att de ska känna sig trygga. Vaccinet har använts för vaccinering av 3088 personer mellan den 11 och 21 september.

20 år av samverkan i arbetet mot våld i nära relationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-19 08:48 CEST - Regionhälsan

I år är det 20 år sedan beslut togs att Södra Älvsborgs 10 kommuner tillsammans med hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis, åklagarkammare och kriminalvård ska samverka i arbetet mot våld i nära relationer. Som en specialistverksamhet att hänvisa våldsutsatta, våldsutövare och barn till, bildades Utväg Södra Älvsborg.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om vårdöverenskommelser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-18 13:40 CEST - Västra Götalandsregionen

​Under sitt sammanträde 14 oktober beslutade västra hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdöverenskommelser för åren 2022-2023 med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 6 oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-06 12:04 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat att förlänga avtalet med SOS Alarm AB om dirigering av ambulanser.

Parallella vaccinationer runt hörnet – så hanterar Närhälsan den intensiva hösten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-06 09:07 CEST - Närhälsan

Under hösten är det många som ska vaccineras och Närhälsan jobbar nu hårt för att göra allt så smidigt som möjligt för de som ska vaccineras, och för att få till ett effektivt arbetssätt så att personalen hinner med både vaccineringar och ordinarie vårduppdrag. Detta eftersom vaccination mot covid-19 och den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa kommer att ske samtidigt.

Nytt avtal skrivs med Smärthjälpen Sverige AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-05 09:29 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar avtal med Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg om diagnostisering och behandling gällande fibromyalgi, långvarig smärta som inte är cancerrelaterad, och/eller Myalgic Encephalomyelitis (ME).

Vårdöverenskommelser för invånarna i kommunerna runt Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-10-01 17:08 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 1 oktober för sin del vårdöverenskommelser (VÖK) för åren 2022–2023 med styrelserna för Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen.