Vi stödjer Påskuppropets arbete med att stoppa utförsäkringarna!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-19 15:54 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Förslaget är en bit på väg, men det är otillräckligt!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-11 14:02 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Höga förväntningar på regeringens vårbudget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-04-11 06:50 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden förväntar sig att regeringen då presenterar de utlovade korrigeringarna i socialförsäkringen. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har upprepade gånger meddelat att de allvarligaste konsekvenserna av reformerna inom socialförsäkringen ska rättas till. Människor som uppenbart är för sjuka för att jobba ska inte tvingas till arbetsförmedlingen. Ingen ska förlora sin försörjning på grund av sjukdom. Företrädare för både Centerpartiet och Kristdemokraterna har uttryckt kritik mot att förändringarna i socialförsäkringen slagit för hårt. – Det kan inte vara regeringens mening att allvarligt sjuka ska tvingas till åtgärder på en arbetsmarknad som inte har utrymme för dem, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Vi tror inte heller att regeringen menar att sjukdom ska vara grund för utförsäkring och fattigdom i välfärdslandet Sverige. Ett land som har en av västvärldens starkast växande finanser. Vi förväntar oss nu att Allianspartierna har enats om vilka konkreta korrigeringar som behöver göras, och att dessa presenteras i Vårpropositionen. – Dagligen far människor illa, fortsätter Ingrid Burman. De människor som media rapporterat om utgör bara toppen av ett isberg. Det går inte att vänta tills den parlamentariska utredningen som ser över socialförsäkringen blir klar år 2013. Regeringen måste komma med konkreta besked nu till dem som undrar hur de ska klara denna vecka och denna månad utan att behöva gå från hus och hem.  

Regeringen äventyrar människors livsvillkor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-03-01 14:29 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Öppet brev till Socialminister Göran Hägglund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-04 11:50 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbunden anser att saker och ting måste göras i rätt ordning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-14 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Fördelningen av hjälpmedel orättvis, visar kartläggning. Boendeorten är avgörande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-30 10:46 CEST - Funktionsrätt Sverige

Allas lika värde – även när det gäller hjälpmedel, är utgångspunkten för Handikappförbundens projekt. Men utan nationella riktlinjer är det svårt att förverkliga eftersom reglerna för hjälpmedel uppvisar stora skillnader.

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-10 10:54 CEST - Funktionsrätt Sverige

Valbudskap vi saknar!

Valaffischer vi saknar!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-01 13:44 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige