”Möttes av en enorm tacksamhet”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-24 13:13 CET - Sophiahemmet

När Mikael Horal fick frågan om han kunde vara en av de ansvariga läkarna som arbetade med Sophiahemmets vaccination mot covid-19, tackade han ja direkt. Det kändes både relevant och meningsfullt att få hjälpa att bekämpa pandemin.

Nya projekt ska minska vårdrelaterade infektioner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-23 09:50 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem. I Västra Götalandsregionen och på Sahlgrenska universitetssjukhuset pågår flera projekt där innovativ och kostnadseffektiv medicinteknik bidrar till att undvika vårdrelaterade infektioner.

Nu invigs SahlBEC Lab – stort kliv för specialiserade epilepsivården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-18 11:20 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu invigs ett nytt medicintekniskt forskningslabb i hjärtat av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SahlBEC Lab blir en plats för kliniknära forskning där vård, industri och akademi kan samarbeta inom flera områden. Ett viktigt steg framåt för den specialiserade epilepsivården, då teknikprototyper för magnetencefalografi, så kallad MEG, kommer att kunna testas.

Fel att debitera patienter som tackat nej till vaccin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-17 09:29 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

Region Kalmar får kritik för att ha tagit ut en avgift av patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19.

Var med och #snackapsykiskohälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-16 08:36 CET - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Många snackar om psykisk ohälsa, men det ses oftast som ett individuellt problem. På samhällsnivå görs alltför lite. Idag startar RSMH:s kampanj #snackapsykiskohälsa med hopp om att skapa ett snällare samhälle och ett öppnare samtalsklimat.

Ett av medicinhistoriens största genombrott fyller 100

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-12 10:18 CET - Sophiahemmet

Det är 100 år sedan insulinet upptäcktes och revolutionerade behandlingen av diabetes. En sjukdom som gått från att vara en dödsdom till att bli en kronisk sjukdom som kan behandlas och är fullt möjlig att leva med.

Guldstetoskopet för bästa förbättringsarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-12 08:00 CET - Närhälsan

Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år Alingsås och Göteborg.

60 studier om covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-10 14:38 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sedan pandemins start har det forskats intensivt i hela världen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har cirka 60 covidstudier hittills fått grönt ljus av Etikprövningsmyndigheten.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 november

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-10 14:21 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade bland annat patientavgift för slutenvård och högkostnadsskydd för öppenvård. Vidare godkändes ansökan att starta en ny vårdcentral i Göteborg.

Samtal över akademiska gränser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-02 11:26 CET - Sophiahemmet

Ojämlikhet och dess betydelse för hur enskilda människor mår var något Sophiahemmet Högskolas lärare och forskare Jason Murphy lyfte fram vid Stockholm Explorative Talks. Ett event där 18 forskare från universitet och högskolor i Stockholm diskuterade vår tids globala utmaningar.