Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-07-01 10:17 CEST - Migrationsverket

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

Migrationsverket presenterar resultat i stor boendeupphandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-01 16:07 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket presenterar idag resultatet av en ramavtalsupphandling av tillfälliga asylboenden. Det visar vilka leverantörer vi avser att teckna ramavtal med efter att avtalsspärren löpt ut den 14 juni. Först då vet vi vilka leverantörer som vi faktiskt kan teckna ramavtal med.