Staten utestänger medborgare från information och jobb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-22 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Norrköping blir landets avfallscentrum för två dagar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-28 18:59 CEST - Avfall Sverige AB

Under två dagar, 2-3 juni, samlas landets tjänstemän och beslutsfattare inom avfall och återvinning i Norrköping. Närmare 600 personer kommer då för att delta i Avfall Sveriges årsmöte.

Ingrid Burman ny ordförande i Handikappförbunden (HSO)!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-13 14:38 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden ställer EU-kandidaterna mot väggen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-05-11 08:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

50 miljoner människor i Europa har en funktionsnedsättning. Var femte människa i Sverige har en funktionsnedsättning. Hur tänker de svenska kandidaterna till EU-parlamentet verka för Europas alla medborgare? Hur tänker de påverka EU för att åstadkomma bättre villkor för människor med funk­tionsnedsättning i Sverige?Plats är Quality Hotell Winn i Haninge onsdag den 13 maj kl 16.00-17.30

25 EU-miljoner för tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-29 13:29 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden och Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, får 25 miljoner kronor i EU-stöd för att under en treårsperiod öka kunskapen i olika EU-projekt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet i region Stockholm på tisdagskvällen.

BÄTTRE FORSKNING OM FUNKTIONSHINDER

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-28 14:38 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden anmäler den svenska regeringen till Marknadsdomstolen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-27 16:24 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm lämnade i går, den 26 januari, in en anmälan om vilseledande marknadsföring till Marknadsdomstolen. Det är ordet "garanti" som Färm menar används missledande. Regeringen har fattat beslut om två garantier; vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti. Men vid en närmare läsning av besluten framgår det att det inte handlar om garantier, utan om ambitioner att uppnå vissa resultat.

Diskussion om framtidens avfallspolitik: Vilket väger tyngst - samhällsnytta eller konkurrens?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-05-29 12:21 CEST - Avfall Sverige AB

95 procent av hushållens avfall återvinns i Sverige. En förklaring till att vi lyckats så bra, är kommunernas engagemang och infrastruktur. Varför vill då vissa aktörer byta system?

Har avfallshanteringen någon plats i klimatarbetet?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-05-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB