Europeiska arbetsgivares attityder till att anställa personer med autism.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-03 14:14 CEST - Misa AB

Fakta om projektet

Europeiskt Next Step projekt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-26 13:59 CET - Misa AB

Misa AB fick möjligheten att vara svensk representant i ett europeiskt Leonardo da vinci projekt som påbörjades 2013 och avslutades under hösten 2015. De länder som representerade var Sverige, Irland, Nordirland, Norge, Finland, Polen, Ungern och Spanien där man tillsammans skulle titta på hur implementeringen av Supported Employments femstegsmodell fungerat i Europa.

Anställning - Ett arbetsprojekt för personer med ADHD.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-12-04 11:01 CET - Misa AB

73% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förtidspensioneras idag, men ett projekt på Misa AB visar att 9 av 11 kan nå anställning med rätt stöd! Idag presenteras projektrapporten!

Misa publicerar rapporten ”Myndighetslabyrinten”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-20 17:09 CEST - Misa AB

Rapporten handlar om myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta. Vår ambition är nu att skapa opinion och i slutänden förändring som gör det möjligt att ta tillvara människors kompetens.