Bra förslag - men problem med aktivitetsersättning kvarstår

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-21 13:38 CET - Funktionsrätt Sverige

Tillsätt kommitté för Universell utformning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-11 10:35 CET - Funktionsrätt Sverige

”Handikappförbunden föreslår att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för Universell utformning istället för att bilda en ny myndighet för Gestaltad livsmiljö, som föreslås i utredningen(SOU 2015:88)”, säger Ines Uusmann, andra vice ordförande i Handikappförbunden.

Migrationsverket stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-03 09:32 CET - Migrationsverket

Igår beslutade Migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två överföringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen. Migrationsverket delar inte domstolens bedömning, men stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern.

Migrationsverket begär mer resurser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-02 10:32 CET - Migrationsverket

Nu har Migrationsverket lämnat över sitt budgetunderlag för 2017-2020 till regeringen. Flyktingsituationen har skapat stora utmaningar som kräver mer resurser.

Migrationsverkets budgetunderlag 2017-2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-02 10:32 CET - Migrationsverket

Europeiskt Next Step projekt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-26 13:59 CET - Misa AB

Misa AB fick möjligheten att vara svensk representant i ett europeiskt Leonardo da vinci projekt som påbörjades 2013 och avslutades under hösten 2015. De länder som representerade var Sverige, Irland, Nordirland, Norge, Finland, Polen, Ungern och Spanien där man tillsammans skulle titta på hur implementeringen av Supported Employments femstegsmodell fungerat i Europa.

”Sluta tillgängliggör samhället”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-15 15:41 CET - Funktionsrätt Sverige

Det är ingen slump att Sveriges framtidsminister Kristina Persson, i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030, har sin inriktning på ett framtida inkluderande och hållbart samhälle. Medvetenheten ökar om att enskilda insatser för tillgänglighet och miljö inte når hela vägen fram, hur många och hur omfattande de än görs.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-03 10:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.