Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-15 10:39 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor. Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den senaste PISA-mätningen som visar att elever i svensk skola tappar i jämförelse med andra länder i digital problemlösning och läsförståelse.

Handikappförbunden: Komplexa skäl till fråvaro i skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-09 09:43 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden välkomnar beskedet att regeringen nu äntligen tillsatt en utredning om de barn som av olika skäl inte går i skolan. ”Vi har länge drivit frågan om en utredning kring elever med oförklarligt hög frånvaro i skolan”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-08-19 12:57 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

Demokrati bortom nationalstaten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-08-13 13:30 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Transdemos

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-30 10:55 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden delar i stort slutsatserna i Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.

Mångfalden i kultursektorn ökar inte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-25 08:32 CEST - Myndigheten för kulturanalys

Bra med satsning på specialpedagogik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-15 05:30 CEST - Sveriges Skolledarförbund

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen oc

Bidragen till elevhälsan räcker och blir över

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-02 16:31 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov – det är resultatet av Skolinspektionens granskning av 25 skolors arbete med elevhälsa. Men pengar saknas inte. 2014 blev det 60 milj kr över av ett särskilt statsbidrag till elevhälsan. Det fanns drygt 260 milj till personalförstärkningar till elevhälsan förra året. Men Skolverket kunde bara dela ut cirka 200 miljoner, skriver tidningen Skolledaren.