Riksdagen röstar om bristande tillgänglighet som diskriminering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-13 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Sanningens stund närmar sig. Kommer riksdagsledamöterna hålla sina vallöften när kammaren röstar om bristande tillgänglighet ska täckas av diskrimineringslagen på torsdag?  Arbetsmarknadsutskottet har i ett betänkande föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där bristande tillgänglighet omfattas av diskrimineringslagen. Frågan har utretts vid ett flertal tillfällen. En majoritet i utskottet menar att det räcker för att genomföra ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig, trots att tre av allianspartierna ställt sig bakom en lag. Debatten i riksdagen beräknas börja sent på onsdag 13 juni, cirka klockan 19. Votering och beslut är planerat till dagen efter, den 14 juni klockan 16.00.     Inför riksdagsvalet 2010 frågade Handikappförbunden ett urval av kandidaterna om de skulle arbeta aktivt för att en diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet skulle införas 2011. En rungande majoritet svarade ja frågan. På torsdag får vi se hur många av de ledamöter som nu sitter i riksdagen som kommer att stå för sina löften.     Listan med riksdagsledamöter som lovat arbeta aktivt för diskrimineringslag som omfattar bristande tillgänglighet finns att hämta på: www.handikappforbunden.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/ Kontakt:

Handikappförbunden välkomnar arbetsmarknadsutskottets initiativ

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-31 14:21 CEST - Funktionsrätt Sverige

Kontakt: Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden ingrid.burman@hso.se 070-343 95 87   Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens nyhetsbrev december 2011

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-16 10:48 CET - Funktionsrätt Sverige

En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-02 09:00 CET - Funktionsrätt Sverige

En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Rapporten är skriven av Handikappförbunden på uppdrag av utredningen. För att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga, krävs att socialförsäkringarna ger ett fullgott skydd vid ohälsa utan att vara utestängande från arbetslivet. De som aldrig kommer att rymmas på arbetsmarknaden måste också genom försäkringarna garanteras en ekonomisk trygghet och en meningsfull sysselsättning. En av fem personer har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. För många människor leder det också till att arbetsförmågan är begränsad och därmed möjligheten att försörja sig. Handikappförbunden beskriver i rapporten hur socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen påverkar människor med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden lyfter också fram konkreta förslag till hur försäkringarna bör utvecklas och förbättras. Exempelvis vill Handikappförbunden se en kraftig utveckling av rättsställningen inom socialförsäkringsområdet. Ett förslag handlar om att stärka individens rätt att få möjlighet till en andra bedömning, en second opinion, av avgörande beslut inom socialförsäkringen. Handikappförbunden vill också att en fristående ombudsman tillsätts som en möjlighet för de människor som är beroende av socialförsäkringen. De genomgår en rad olika processer med flera inblandade aktörer och behöver få sina intressen bevakade. För att säkerställa att alla individer under perioder av sjukdom, arbetslöshet eller oförmåga att försörja sig själva ska kunna erhålla en ekonomisk trygghet, behöver även arbetslöshetsförsäkringen reformeras så den inte utestänger vissa grupper. Handikappförbunden vill att därför att villkoren till a-kassan förändras, så fler omfattas. Rapporten är den sjätte i den parlamentariska socialförsäkrings­utredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ner eller beställas på: www.psfu.se Kontaktpersoner: Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden 070-343 95 87 Irene Wennemo, huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen08-405 83 78 Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Lag JP Hagström vinnare av 24 h challenge på Mittuniversitetet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 13:32 CET - Funktionsrätt Sverige

JP Hagström med designern JP Hagström från Myra Design och industridesignstudenterna Henric Hallgren, Angelica Tegnander och Moneli Damghanian. Juryn valde ut lagets förslag till förändringar på delar av Bolagsverkets webbplats till det mest innovativa.Utmaningen i 24 h challenge var att under ett dygn arbeta fram ett innovativt och modernt förslag på ett för lagen på förhand hemligt uppdrag. Uppdragsgivaren Bolagsverket önskade få återkoppling på delar av sin webbplats för att kunna göra förbättringar.I utmaningen ingick att arbeta med den nyframtagna designmetoden Design för Alla-testet och till sin hjälp hade designlagen en testpanel bestående av personer med kognitiva funktionsnedsättningar.- Det känns oerhört roligt, vi är jätteglada över förstaplatsen. Det var en helt ny erfarenhet att jobba med Design för Alla-testet som verktyg, säger JP Hagström. Fem lag med vardera en yrkesverksam designer och tre designstudenter deltog i 24 h challenge. Syftet var att öka uppmärksamheten och kunskapen om lätthanterlig och snygg design som passar flera målgrupper, Design för Alla.- Bolagsverket har bland annat i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Det är därför viktigt att informationen på vår webbplats är lätt att förstå och enkel att hantera för så många som möjligt. Det vinnande bidraget i 24 h challenge hoppas vi kunna ta med oss i vår dagliga verksamhet , säger Eva Beckman på Bolagsverket.FaktaDesign för Alla-testet är en designmetod som arbetats fram i ett projekt som drivs av Handikappförbunden och Unicum med medel från Arvsfonden. Verktyget är en gratis applikation som finns på www.designforallatestet.se. 24 h challenge är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Unicum Nordiskt Design för Alla Center, Design i Västernorrland, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mittuniversitetet.För ytterligare information:Pia-Lena Krischél, projektledare HandikappförbundenTel: 08-546 404 47e-post: pia-lena.krischel@hso.se www.designforallatestet.se     Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

TvetaMetoden tätar tippen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-10-03 12:05 CEST - Avfall Sverige AB

I Sverige finns hundratals soptippar eller deponier som ska stängas och täckas över inom de närmaste åren. Genom att använda TvetaMetoden sparas stora mängder naturmaterial eftersom bland annat aska från förbränning istället används till sluttäckningen. Metoden, som beskrivs i en aktuell rapport från Avfall Sverige, har utvecklats av Telge Miljöteknik och Luleå Tekniska Högskola.

Mer avfall och ökad återvinning – biologisk behandling ökar mest

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-06-01 18:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallsmängderna ökar. Det gör också materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning – mer än mängderna. Mest ökar biologisk behandling. 96 procent av allt hushållsavfall tas nu tillvara och ersätter till exempel fossila bränslen vid uppvärmning och transport. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige.

Avfall en resurs – nu även med kvalitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-06-26 10:35 CEST - Avfall Sverige AB

Funktionsrätten i Sverige - ett steg framåt och två tillbaka

Pressmeddelanden - Publicerad: -0001-11-30 00:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Idag den 3 december firas FN:s internationella funktionsrättsdag världen över. Men vad kan vi fira i Sverige? Ett steg framåt men två steg tillbaka – så kan man beskriva resultatet av årets uppföljning av hur arbetet går med att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Var med på vårt webbinarium och ta del av vår rapport!