Små förändringar i resursfördelningen till skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-20 07:00 CEST - Statskontoret

Fler apotek men risk för sämre patientsäkerhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-31 10:00 CEST - Statskontoret

Effektivisera Filminstitutet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-30 08:00 CEST - Statskontoret

Få nyanlända invandrare får sin kompetens prövad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-29 14:00 CEST - Statskontoret

Svag styrning av Trafikverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-27 08:00 CET - Statskontoret

Klargör effekterna av SCB:s säljverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-26 11:13 CET - Statskontoret

Afrikainstitut bör upphöra som myndighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-18 14:30 CET - Statskontoret

Kundval ökar kvaliteten bland välfärdtjänster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-15 11:49 CET - Södertörns högskola

Biståndssystem i behov av förändring

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-01 07:30 CET - Statskontoret

Systemet som förmedlar stöd till det civila samhället i utvecklingsländerna via svenska organisationer, det så kallade ramavtalssystemet, har granskats av Statskontoret. Granskningen visar att systemet är ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på, men att det finns brister i styrningen och anledning att utveckla systemet.