Klagomål mot vården kostar för mycket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-13 09:00 CEST - Statskontoret

Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-01 09:00 CEST - Statskontoret

Myndigheterna blir färre men större

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-19 09:05 CEST - Statskontoret

Arbete krävs för att säkra välfärden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-04-09 13:00 CEST - Statskontoret

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-03-31 09:05 CEST - Statskontoret

Stora vinster av digitalisering riskerar utebli

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-02-14 08:00 CET - Statskontoret

Brister i samarbetet för bättre havsmiljöforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-20 09:00 CET - Statskontoret

Helhetsgrepp krävs på Polisens IT-verksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-20 08:00 CET - Statskontoret

Mer effektiv hantering av klagomål för högre patientsäkerhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-19 08:30 CET - Statskontoret

Kommunal utjämning betydande för glesbygdskommuner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-11-14 13:03 CET - Statskontoret