Var med och påverka luftvårdspolitiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-23 09:00 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-01 09:17 CEST - Naturvårdsverket

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.

Den svenska vargstammen minskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-01 09:15 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2017/18 visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med förra vintern då det fanns 355 vargar.

Välkommen till pressvisning av Åsnens nationalpark 4 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-11 16:10 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder in till pressvisning av den nya nationalparken Åsnen i Småland. Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Det är delar av den småländska sjön Åsnen med en spännande övärld, omgivande ädellövskogar och ett rikt fågelliv som bildar Åsnens nationalpark.

Allt fler väljer bort plastkassen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-27 09:58 CET - Naturvårdsverket

Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar. Det är en ökning med 21 procentenheter sen i juni.