Nu tas beslut om Stockholms nya park Vårbergstoppen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-26 08:15 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Inom kort kommer trafiknämnden i Stockholms stad att ta genomförandebeslutet för den nya stadsdelsparken Vårbergstoppen. Utsikten från Vårbergstoppens högsta punkt är oslagbar med ett storslaget panorama över Mälaren och från toppen ser du till Flottsbrobacken, Kista Torn, Kaknästornet, Globen och Nackamasterna. Topparna kommer nu att få utsiktsplatser, grillplatser och konstverk och i andra delar av parken kommer det att finnas utegym, plats för evenemang och en större lekplats för stadens yngre invånare.

S och V motsätter sig skärpta klimatmål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-12 07:30 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag inleds budgetfullmäktige i Stockholm och kommunfullmäktige förväntas anta det nya förslaget om att Stockholm ska bli en klimatpositiv stad 2040. Detta är en skärpning av Stockholms klimatmål och innebär att staden fortsätter ta täten internationellt i klimatarbetet, ett viktigt beslut för klimatet som både socialdemokraterna och vänsterpartiet i Stockholms stadshus tyvärr motsätter sig.

MP: inrätta naturreservat i Fagersjöskogen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-07 07:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Fagersjöskogen är utpekad av Länsstyrelsen som särskilt skyddsvärd och är en viktig pusselbit i den gröna infrastrukturen i Söderort. Skogen utgör även toppen av Hanvedenkilen som leder in mellan Rågsved och Farsta. Miljöpartiet vill att Fagersjöskogen tillsammans med Farstanäs inrättas som naturreservat under nästa mandatperiod. Samtidigt vill Miljöpartiet utveckla de närliggande Högdalstopparna till ett attraktivt rekreationscenter.

Rågsveds friområde blir naturreservat – Snösätra blir kulturell mötesplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-10 07:14 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu är samrådet för det nya naturreservatet i Rågsved klart och beslut sker nu i berörda nämnder. Rågsveds friområde kallas även Kräppladalen och är ett stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm på gränsen till Huddinge. I samband med beslutet går den politiska majoriteten i Stadshuset även fram med sina visioner av Snösätra industriområde som man önskar ska bli ett kulturellt nav i södra Stockholm.

Bostadsrättsföreningar leder vägen mot fossilbränslefri stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-22 10:33 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I det Klimatklivsfinansierade projektet Fixa Laddplats har Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm arrangerat seminarier och tagit fram informationsmaterial som ska hjälpa bostadsrättsföreningar inrätta laddstolpar i garage och på parkeringsplatser. Senaste rapporten visar att cirka 1000 laddplatser har installerats eller ska installerats som en direkt följd av att man tagit del av Fixa Laddplats-projektet under 2017.