De fyra nordliga länsstyrelserna kallar myndighet till vattenträff

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-31 10:24 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Den 3-4 september anordnar de fyra nordliga länsstyrelserna en träff i Västerbotten med Havs- och vattenmyndigheten för att prata om vilka möjligheter men också utmaningar man står inför i arbetet med fysisk vattenvård i Sverige.

Många saknar kunskap om problemet med invasiva främmande arter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-01 09:17 CEST - Naturvårdsverket

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.

Lekvandrande havsöring i Sävarån studeras

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-24 10:50 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten och Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU kommer under 2018 genomföra en telemetri-studie på havsöring i Sävarån.

Sametinget engagerar sig för ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-21 11:17 CEST - Sametinget

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

Vattenvården efter flottningsepoken slår rekord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-16 10:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under 2018 satsas det rekordmycket pengar på att återställa vattenmiljöer i Norrbotten och Västerbotten i restaureringsprojektet ReBorN. Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet i sommar – aldrig förr har intresset varit större.

Den svenska vargstammen minskar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-01 09:15 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2017/18 visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med förra vintern då det fanns 355 vargar.

Pressinbjudan: Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 12:54 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Välkommen till pressvisning av Åsnens nationalpark 4 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-11 16:10 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder in till pressvisning av den nya nationalparken Åsnen i Småland. Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Det är delar av den småländska sjön Åsnen med en spännande övärld, omgivande ädellövskogar och ett rikt fågelliv som bildar Åsnens nationalpark.

Rågsveds friområde blir naturreservat – Snösätra blir kulturell mötesplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-10 07:14 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu är samrådet för det nya naturreservatet i Rågsved klart och beslut sker nu i berörda nämnder. Rågsveds friområde kallas även Kräppladalen och är ett stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm på gränsen till Huddinge. I samband med beslutet går den politiska majoriteten i Stadshuset även fram med sina visioner av Snösätra industriområde som man önskar ska bli ett kulturellt nav i södra Stockholm.

Rekordmånga guidade vandringar i årets program

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-03 08:55 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

I år anordnar Länsstyrelsen tillsammans med lokala aktörer fler än 140 aktiviteter i länets naturreservat. Ett nytt rekord! Första aktiviteten blir en vandring i Biskopstorps naturreservat i Halmstads kommun den 14 april och först i slutet på oktober är säsongen över.