Fiskar påverkas av antidepressiv medicin i vattnet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 07:23 CEST - Södertörns högskola

Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-18 13:47 CEST - SMHI

Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden.

Brister i samarbetet för bättre havsmiljöforskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-20 09:00 CET - Statskontoret

Hälften av deponierna stängs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-02-12 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Statskontoret: Mer skog kan skyddas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-10-08 16:08 CEST - Statskontoret