Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-27 08:38 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Lärosätena har hittills valt att blunda för denna tickande arbetsmijöbomb.

Rapport: Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-09 10:13 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten ”Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press” som släpps av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare idag. Det är ohållbart att lärare och forskare ska arbeta gratis för att upprätthålla kvaliteten.

Mats Ericson omvaldes som SULF-ordförande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-23 15:41 CET - Sveriges universitetslärare och forskare

Professor Mats Ericson har idag omvalts som ordförande för SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.

Högskolan är ingen kunskapsfabrik - hel årskull utbildas idag utan extra ersättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-27 09:11 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas förberedelse och efterarbete. Det är resultatet av de senaste decenniernas förda politik.

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-03 10:12 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.