80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 15:34 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Boken gjorde universiteten till forskningsinstitutioner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-18 10:14 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

På jakt efter den goda läraren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-26 11:28 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Den goda läraren

Godkänt för forskningspropositionen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-12 11:01 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Seminarium: rågången mellan akademi och näringsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-02 16:14 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Dag

Svårt för tolkar att vara opartiska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-08 13:54 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Tolkar har en komplex yrkesroll. De ska inte bara hantera språket och kommunikationen utan också tystnadsplikt, sekretess, neutralitet och opartiskhet

RJ satsar på humanister!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-06-15 11:22 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

ABM, MP3 - RJ satsar på humaniora och på humanister!