Pressinbjudan: Höga resultat i årets medarbetarenkät på Kalmar kommun

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-20 15:13 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommuns medarbetare är nöjda och engagerade på sin arbetsplats. Det visar resultatet i årets medarbetarundersökning. Trots goda resultat i tidigare medarbetarundersökningar förbättras eller behålls det redan höga resultatet på alla NMI-faktorer (Nöjd medarbetarindex).

Mer tid till utveckling i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-07-03 11:42 CEST - Kalmar kommun

Att omsorgen fortsätter ha en ekonomi i balans innebär att nya kvalitetssatsningar kan träda i kraft. Efter sommaren kommer man bland annat att rulla igång anhörigaktiviteter och reflektionstid för medarbetarna på förvaltningen.

Förbättringssatsning och färre delade turer i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-19 15:34 CEST - Kalmar kommun

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Lägsta sjukfrånvaron sedan år 2012 i omsorgen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-14 11:23 CET - Kalmar kommun

Omsorgsförvaltningen har sedan 2015 arbetat systematiskt för att minska på de höga sjukfrånvarotalen. När 2018 års sjukfrånvaro sammanställs kan man konstatera att man når målet att minska sjukfrånvaron med en procentenhet jämfört med föregående år. Totalt har sjukfrånvaron för omsorgsförvaltningen sjunkit till den lägsta nivån sedan år 2012.

Pressinbjudan: Omsorgsnämndens nästa steg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-28 09:20 CEST - Kalmar kommun

Välkommen när omsorgens ledning och nämnd presenterar sitt fortsatta arbete med nya satsningar för bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet.

Pressinbjudan: Ulric Hermansson föreläser om alkohol och konsekvenser i arbetslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-09 07:45 CET - Kalmar kommun

Tid: 10 november 2017, klockan 07:30-11:30Plats: First Hotel Witt Kalmar, Södra Långgatan 42Målgrupper för föreläsningen är chefer/arbetsgivare, HR/personal, företagshälsovård. Ulric Hermansson är socionom, medicine doktor och universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Sju miljoner kronor ska främja hälsa i arbetslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-19 16:28 CEST - Kalmar kommun

Europeiska socialfonden har bifallit Kalmar kommuns ansökan om projektmedel till att arbeta med utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser - "AdNos Främja Hälsa i Arbetslivet". Projektet, som har en budget på knappt sju miljoner kronor, startar omgående och avslutas våren 2020. Projektet stöds av flertalet kommuner i länet samt regionförbundet och försäkringskassan.

Socialförvaltningen inför hälsosamma scheman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-10 08:54 CEST - Kalmar kommun

Hälsosamma scheman är en del i socialförvaltningens pågående utvecklingsarbete med målet att skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen och öka frisknärvaron i förvaltningen.

Socialförvaltningen flyttar till nya lokaler för att ge ökad service

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-05 08:00 CET - Kalmar kommun

Bättre mottagande, ökad tillgänglighet och servicegrad är några av anledningarna till att Socialförvaltningen i Kalmar kommun flyttar samman sina verksamheter till helt nya lokaler. Arbetsmiljön för de anställda en annan. Den 9-10 mars är mottagningen stängd för flytt och öppnar i de nya lokalerna på Nygatan den 11 mars.

Invigning av nya genussmarta Lindsdals fritidsgård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-03 14:28 CET - Kalmar kommun

Lindsdals fritidsgård i Kalmar kommun har under en månads tid varit stängd för renovering och genusanpassning med målet att skapa en hållbart jämställd fritidsgård enligt Kalmarmodellen. Onsdagen den 4 februari kl.18.00 invigs den nya genussmarta fritidsgården.