Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-05 11:34 CET - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-22 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-30 12:10 CET - Sveriges Skolledarförbund

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-29 14:35 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-20 11:29 CET - Sveriges Skolledarförbund

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-06 12:35 CET - Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

Pressinbjudan: Höstens första stora skoldebatt - om förtroendet mellan skolledare och politiker i Göteborg och rektorernas dubbla uppdrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-30 13:28 CEST - Sveriges Skolledarförbund

​Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat? Finns det en samsyn mellan målet för Göteborgs skolor och skolledarnas uppdrag? Nu fortsätter debatten som startade för drygt ett år sedan om skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Har förtroendet för stadens skolledare blivit bättre och vad kan en ny grundskoleorganisation betyda för resultaten i Göteborgs skolor?

Sveriges Skolledarförbund om ökade kränkningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-21 11:06 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-03 10:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.

Akuta frågor kräver akuta åtgärder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-10 09:29 CET - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.