Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-13 09:00 CEST - Statskontoret

Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för tredje året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har bytt trendriktning och ökat väsentligt från föregående år.

Färre kvinnor i ledningen vid större myndigheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-13 08:30 CEST - Statskontoret

Fördelningen mellan män och kvinnor i statliga myndigheters ledningsgrupper är relativt jämn. Andelen kvinnor varierar mellan verksamhetsområden. För de allra största myndigheterna är fördelningen mer ojämn. Det visar en unik sammanställning från Statskontoret.

Nationellt handlingsprogram för skolans ledarskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-26 16:01 CET - Sveriges Skolledarförbund

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-09 06:04 CET - Södertörns högskola

Att använda berättelser för att nå ut med olika budskap har blivit allt mer populärt bland organisationer på senare år. Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om corporate storytelling ur ett språkvetenskapligt perspektiv. I avhandlingen undersöks material hämtat från två företag, en kommun och en församling.

Offentlig förvaltning administrerar ihjäl sig – stjäl tid från undervisning och vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 08:56 CET - Södertörns högskola

Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

Svag ökning av sjukfrånvaro i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-13 09:05 CEST - Statskontoret

Kontorslandskapet kvar trots att forskningen dömer ut det

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-09-30 11:03 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Staten – en attraktiv arbetsgivare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-30 09:00 CEST - Statskontoret

Låg sjukfrånvaro i staten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-29 08:00 CEST - Statskontoret