Barn drabbas hårdast i assistanskrisen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-12 16:59 CET - RBU

Idag överlämnade Socialstyrelsen sitt svar på ett regeringsuppdrag om konsekvenserna av de senaste årens snävare praxis för beslut om personlig assistans. Några av Socialstyrelsens slutsatser är att barn är överrepresenterade bland de som får indragen assistans och att detta på sikt kan påverka möjligheten för barn med funktionsnedsättning att kunna växa upp hemma i sin familj.

Landsomfattande manifestationer för LSS och personlig assistans på söndag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-01 09:05 CET - RBU

På söndag 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Då samlas människor på mer än 20 orter runt om i Sverige för att manifestera för LSS och personlig assistans och mot regeringens besparingspolitik.

Kampanj för att uppmärksamma riskbruk av alkohol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-02 07:55 CET - Kalmar kommun

Hur är jag som förälder efter ett par glas vin? Hur uppfattas jag av mina vänner och kollegor när jag är påverkad?

Socialtjänsten i Kalmar får gott omdöme för hantering av ärende kring barnäktenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-17 08:34 CEST - Kalmar kommun

En granskning kring hur socialtjänsten i Kalmar kommun hanterat ett känsligt och komplext ärende kring barnäktenskap visar att handläggningen är av god kvalitet.

Pressinbjudan: Öppet hus om familjehem, kontaktfamiljer, jourhem och kontaktpersoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-10 08:36 CET - Kalmar kommun

Träffa familjehem, kontaktfamiljer, jourhem och kontaktpersoner som berättar om sina upplevelser och svarar på frågor om de mest spännande och omvälvande uppdrag en familj kan ha.

Pressinbjudan: Föreläsningsdag för kontaktpersoner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-19 08:15 CEST - Kalmar kommun

På temat ”Att möta, förstå och hantera utmanande beteende”. ”Hur kan du som kontaktperson utveckla det sociala samspelet” bjuder familjehemsenheten på socialförvaltningen in alla våra kontaktpersoner LSS och SoL till en kvällsföreläsning den 20 oktober på Glasverandan i Kalmarsalen.

Pressinbjudan: Föreläsningsdag för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-07 08:15 CEST - Kalmar kommun

På temat ”Att utsättas för andras utsatthet – om medkänsla och konsten att vara självsnäll” bjuder familjehemsenheten i Kalmar kommun alla våra familjehem, jourhem och kontaktfamiljer till en heldags föreläsning i Lorensbergskyrkan lördag den 8:e oktober.

Måsen öppnar språkcafé – en kreativ mötesplats för svenska och invandrade föräldrar och barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-27 09:26 CEST - Kalmar kommun

På öppna förskolan Måsen öppnas nu möjlighet för föräldrar och barn från olika kulturer och med olika språk att mötas i en skapande verkstad som vi kallar språkcafé.

Pressinbjudan - Föreläsning om barn och ungas utsatthet på nätet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-17 07:20 CEST - Kalmar kommun

Barnahus i Södra Kalmar län bjuder tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län in till föreläsning om barn och ungas utsatthet på nätet - om sex och spridning av sexuella bilder som självskadebeteende samt om barn i svensk sexhandel. Föreläsare är journalisten och författaren Caroline Engvall.

Fantasi håller långdistansförhållanden vid liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-27 04:01 CET - Södertörns högskola

Nyckeln till att få ett långdistansförhållande att fungera är fantasi, exempelvis att man tänker på den andre, föreställer sig doften och minns föregående möte.