Brister i rapportering vid placering av barn kan få allvarliga konsekvenser för föräldrar

Press Releases - Published: 2021-06-15 08:03 CEST - Inspektionen för socialförsäkringen

Ett krångligt regelverk och bristande rapportering kan leda till att föräldrar blir återbetalningsskyldiga för socialförsäkringsförmåner när deras barn placeras i HVB, familjehem eller liknande. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

Många unga som får avslag på aktivitetsersättning saknar försörjning efter avslagsbeslutet

Press Releases - Published: 2021-03-18 06:07 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

7 av 10 har låga eller inga inkomster ett år efter avslagsbeslutet, 4 av 10 behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning, och det är vanligare att ha skulder jämfört med andra unga. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har följt 3000 unga personer efter de fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning.

Osäker statistik skapar problem kring könsstympning av flickor och kvinnor

Press Releases - Published: 2021-01-11 09:50 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ser ett tydligt behov av en studie för att ta reda på hur många flickor och kvinnor i Sverige som är utsatta för könsstympning. Osäkerheten är alltför stor i dag, konstaterar myndigheten i en ny rapport.

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

Press Releases - Published: 2020-11-25 11:43 CET - Funktionsrätt Sverige

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Kommuner medverkar till att socialt utsatta personer flyttar

Press Releases - Published: 2020-11-16 08:29 CET - Statskontoret

En ny rapport från Statskontoret visar att många kommuner har tagit emot personer som utsatts för aktiv medverkan att flytta av den tidigare hemkommunen. Något som ibland har kallats social dumpning eftersom det handlar om människor som är beroende av kommunens stöd.

Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Press Releases - Published: 2020-10-16 09:59 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Lilla Hjärtat: IVO vitesförelägger Norrköpings kommun

Press Releases - Published: 2020-10-13 10:09 CEST - Inspektionen för vård och omsorg

Norrköpings kommun gjorde många allvarliga fel i ärendet som rör den treåriga flickan ”Lilla Hjärtat”. Flickan fick inte det skydd och stöd hon behövde. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg och vitesförelägger kommunen.

IVO bjuder in till pressmöte: Beslut i tillsynsärendet om ”Lilla Hjärtat”

Press Releases - Published: 2020-10-12 10:32 CEST - Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg har under året granskat hur socialnämnden i Norrköpings kommun handlagt ärendet som gäller en treårig flicka i behov av skydd som avled i hemmet. Flickan har i media kallats ”Lilla Hjärtat”. Tisdag den 13/10 fattar IVO beslut i ärendet.

Elisabeth Kántor blir ny förvaltningschef för socialförvaltningen i Eskilstuna kommun

Press Releases - Published: 2020-09-23 13:06 CEST - Eskilstuna kommun

Elisabeth Kántor tillträder tjänsten 1 januari 2021 och ersätter nuvarande förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic.

JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Press Releases - Published: 2020-06-30 16:28 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.