Högre överskott i statens budget efter turbulent budgetår

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-18 08:01 CET - Ekonomistyrningsverket

Statens budgetsaldo för 2019 blev ett överskott på 112 miljarder kronor. Det är 32 miljarder kronor högre än utfallet för 2018, och 51 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten som riksdagen beslutade. Det beror framför allt på ett antal engångseffekter som förbättrade budgetsaldot. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget 2019.

Statens nettoförmögenhet ökade och statsskulden minskade 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-18 08:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Statens resultaträkning för 2019 visar ett överskott på 111 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor högre än 2018. Statens nettoförmögenhet ökade under året och har övergått från att vara negativ 2018 till att vara positiv 2019. Samtidigt minskade statsskulden till den lägsta nivån under den senaste tioårsperioden.

Ovanligt stora brister i svenska hanteringen av EU-stöd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-13 10:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Begränsat utrymme för reformer 2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-04 10:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Offentliga sparandet nära noll

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-18 10:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten bromsar in 2019 och skatteintäkterna ökar i långsammare takt än förra året. Den offentliga sektorns sparande minskar från 43 miljarder kronor förra året till 1 miljard kronor i år.

Underskott i statens budget i april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-28 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statsbidrag betalades ut i mars för att öka antalet anställda i lågstadiet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-29 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Det är 5,6 miljarder kronor högre än i mars 2018. De takbegränsade utgifterna blev högre än föregående år, delvis på grund av att staten betalat ut stöd för att satsa på fler anställda i lågstadiet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre utgifter i statens budget i februari

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 09:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 41,1 miljarder kronor. Det är 8,8 miljarder kronor lägre än i februari 2018. Både inkomsterna och utgifterna ökar jämfört med februari 2018, men utgifterna ökade betydligt mer än inkomsterna. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Statens nettoförmögenhet positiv för första gången

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-15 17:50 CET - Ekonomistyrningsverket

Statens resultaträkning för 2018 visar ett överskott på 112 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än för 2017. Statens nettoförmögenhet förbättrades med 106 miljarder kronor under 2018, och blev positiv för första gången sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form.

Mer bidrag till sjukvården och lägre utgifter för migration i statens budget för 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-15 17:50 CET - Ekonomistyrningsverket

Statens budgetsaldo för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017. Saldot är 35,7 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.