Lekotek för rörelsehindrade barn invigs på Kalmar stadsbibliotek

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-17 10:10 CET - Kalmar kommun

Imorgon onsdag den 18 november kl. 9.30 kommer elever från särskolan i Kalmar att vara med och inviga RBU:s lekotek på stadsbiblioteket i Kalmar.

Pressinbjudan - Föreläsning om barn och ungas utsatthet på nätet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-17 07:20 CEST - Kalmar kommun

Barnahus i Södra Kalmar län bjuder tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län in till föreläsning om barn och ungas utsatthet på nätet - om sex och spridning av sexuella bilder som självskadebeteende samt om barn i svensk sexhandel. Föreläsare är journalisten och författaren Caroline Engvall.

”Fritidsglädje åt alla” har beviljats projektmedel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-23 13:15 CEST - Kalmar kommun

Arvsfonden har beviljat medel på 785 000 kr till projektet ”Fritidsglädje åt alla” som ska ge framförallt barn i åldern 7-12 år med funktionsnedsättningar en bra start för en aktiv och positiv fritid.

Nu bygger vi Kalmars mest centrala och spännande lekplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-08 15:08 CEST - Kalmar kommun

Nu tar vi första spadtaget till vad som kommer att bli Kvarnholmens mest spännande lekplats. Välkomna tisdag den 9 juni kl. 13.00 till parkeringsplatsen vid korsningen Larmgatan/Strömgatan i Kalmar.

Pressinbjudan: Föreläsning om ungdomar som begår sexuella övergrepp, med Cecilia Kjellgren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-02 08:11 CEST - Kalmar kommun

Barnahus i Södra Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län inbjuder till föreläsning på temat ”Ungdomar som begår sexuella övergrepp”. Totalt kommer drygt 240 åhörare från bland annat länets alla socialtjänster, polis, landsting, elevhälsa, BUP, brottsofferjour m.m. att ta del av Cecilia Kjellgrens föreläsningar.

Första jämställda parken får stöd av Boverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-09 13:00 CET - Kalmar kommun

Invigning av nya genussmarta Lindsdals fritidsgård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-03 14:28 CET - Kalmar kommun

Lindsdals fritidsgård i Kalmar kommun har under en månads tid varit stängd för renovering och genusanpassning med målet att skapa en hållbart jämställd fritidsgård enligt Kalmarmodellen. Onsdagen den 4 februari kl.18.00 invigs den nya genussmarta fritidsgården.

Brister i Socialstyrelsens utredningsarbete av barn som dör av våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-05 08:00 CET - Statskontoret

I Sverige avlider varje år i genomsnitt fem barn under 18 år till följd av dödligt våld. Dessa fall utreds av Socialstyrelsen för att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i en rapport till regeringen att Socialstyrelsens utredningsarbete har brister och inte används i förebyggande syfte.

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-13 09:21 CET - Misa AB

Göran Tingström (Misa Kompetens Ab) föreläste på Länsstudiedagarna i Skaraborg den 12:e mars, om sina upplevelser av att gå på särskola och hur det var att börja ett ”riktigt arbete” efter skolan.

Statskontoret föreslår en barndelegation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-11-01 15:04 CET - Statskontoret