Pressinbjudan: Föreläsning om ungdomar som begår sexuella övergrepp, med Cecilia Kjellgren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-02 08:11 CEST - Kalmar kommun

Barnahus i Södra Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län inbjuder till föreläsning på temat ”Ungdomar som begår sexuella övergrepp”. Totalt kommer drygt 240 åhörare från bland annat länets alla socialtjänster, polis, landsting, elevhälsa, BUP, brottsofferjour m.m. att ta del av Cecilia Kjellgrens föreläsningar.

Första jämställda parken får stöd av Boverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-09 13:00 CET - Kalmar kommun

Invigning av nya genussmarta Lindsdals fritidsgård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-03 14:28 CET - Kalmar kommun

Lindsdals fritidsgård i Kalmar kommun har under en månads tid varit stängd för renovering och genusanpassning med målet att skapa en hållbart jämställd fritidsgård enligt Kalmarmodellen. Onsdagen den 4 februari kl.18.00 invigs den nya genussmarta fritidsgården.

Brister i Socialstyrelsens utredningsarbete av barn som dör av våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-11-05 08:00 CET - Statskontoret

I Sverige avlider varje år i genomsnitt fem barn under 18 år till följd av dödligt våld. Dessa fall utreds av Socialstyrelsen för att utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i en rapport till regeringen att Socialstyrelsens utredningsarbete har brister och inte används i förebyggande syfte.

Det här är mina erfarenheter av särskolan och arbetslivet!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-13 09:21 CET - Misa AB

Göran Tingström (Misa Kompetens Ab) föreläste på Länsstudiedagarna i Skaraborg den 12:e mars, om sina upplevelser av att gå på särskola och hur det var att börja ett ”riktigt arbete” efter skolan.

Varför ska vuxna ta hänsyn till vad barn tycker?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-01 14:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Lyssna på oss! Drygt 400 personer har anammat inbjudan till konferensen som arrangeras av projektet Egen växtkraft som Handikappförbunden och Barnombudsmannen haft tillsammans.

Långt kvar innan barn kommer till tals

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-03-03 16:21 CET - Funktionsrätt Sverige

Statskontoret föreslår en barndelegation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-11-01 15:04 CET - Statskontoret