Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-07 09:36 CET - Misa AB

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-06 17:56 CET - Funktionsrätt Sverige

Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. ”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring”, kommenterar Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-06 15:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-01 15:41 CET - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrättskonventionen står i fokus när Funktionsrätt Sverige deltar vid MR-dagarna i Jönköping den 9-11 november.  Funktionsrätt Sverige driver projektet Från snack till verkstad som är på plats alla tre dagarna med en monter. På fredagen håller projektet ett miniseminarium på Stora scenen om civilsamhällets arbete med FN:s rekommendationer till Sverige. Tidigare under fredagen arrangerar Från snack till verkstad ett seminarium tillsammans med projektet Lagen som verktyg, som drivs av Independent Living Institute.  Funktionsrätt Sverige är också en del av Nätverket för en oberoende MR-institution som arrangerar ett gemensamt seminarium på torsdagen.Vårt program under MR-dagarna: Hur effektiv blir en oberoende MR-institution Torsdagen 9 november 2017 kl 11 – 12 Konferensrum 14 Konstitutionsutskottet har börjat utreda frågan om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, efter att regeringen beslutat om en strategi för mänskliga rättigheter. Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sverige och projektet Från snack till verkstad medverkar i panelen tillsammans med Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, Morten Kjaerum från Raoul Wallenberg-institutet, Katri Linna, Civil Right Defenders och Eva-Lena Gustavsson, suppleant i Konstitutionsutskottet. Dags att få rätt! Men hur gör vi? Fredagen 10 november 2017 kl 10 – 11 Konferensrum 12 Funktionshinderrörelsen har ett stort engagemang i antidiskrimineringsarbetet, men hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning?Hur blir FN:s rekommendationer verklighet? Fredagen 10 november 2017 kl 13 – 13.30 Stora scenen En av de viktigaste delarna i arbetet med genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter är rekommendationerna från FN. Vilken betydelse har rekommendationerna och hur kan det civila samhället arbeta med dem nationellt? 

Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-30 09:43 CET - Funktionsrätt Sverige

Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till Försäkringskassans oro är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt Försäkringskassan att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Men trots det höga tonläget från myndigheten har regeringen inte svarat.

Nyhetsbrev - Alla vinner!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-12 13:57 CEST - Funktionsrätt Sverige

Läs merVarför behöver användarna vara med i standardiseringen?Den 3 juli 2017 hade projektet Alla vinner ett eget seminarium i Funktionsrätt Sveriges tält i Almedalen. Vid seminariet betonas vikten av att representanter från funktionshinderrörelsen och andra användargrupper deltar aktivt i standardiseringsarbetet. I seminariet medverkade Alexandra Antoni från SIS, Hans von Axelson från Myndigheten för Delaktighet och Kristina Söderlund, som representerar Funktionsrätt Sverige i standardiseringsarbetet inom Personcentrerad vård.  Läs mer Kartläggning av hinder för deltagande i standardiseringAlla vinner har gjort en enkätundersökning för att ta reda på vilka faktorer som hindrar användarrepresentanter från att engagera sig i standardiseringsarbetet. Ett av hindren som nämns i undersökningen är svårighet med att förstå och använda engelska. Men även härskartekniker och tekniska problem lyftes fram som hinder. Läs mer Illustrationer: Mattias GordonLäs fler nyheter på projektets webbplats allavinner.nu Alla vinner finansieras av Arvsfonden.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet. Ett av målen med projektet är att fler inom funktionshinderrörelsen ska delta aktivt i arbetet med standardisering.Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss skickar du bara ett mejl till tor.gustafsson@funktionsratt.se. Kontakt:

Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-11 09:51 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.

Nyhetsbrev oktober 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-10 09:27 CEST - Funktionsrätt Sverige

Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik.

Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 10:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-06 08:40 CEST - Funktionsrätt Sverige

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Alla har rätt att arbeta till 100 procent av sin förmåga, det är alla människors funktionsrätt. Personer med funktionsnedsättning är ibland beroende av lönebidrag för sin anställning, ett bidrag som länge legat på en alltför låg nivå. När regeringen nu i sin budgetproposition meddelar att dagens tak på 17 100 kronor per månad redan från i höst höjs för att 2020 uppgå till 20 000 kronor är det en mycket välkommen höjning. Funktionsrätt Sverige välkomnar också den ökade satsningen på Samhalls verksamhet, som innebär att antalet anställda med funktionsnedsättning ökar väsentligt inom de närmaste åren. ”Samhall har en viktig roll i att anställa personer med funktionsnedsättning som inte får arbete på annat sätt eller genom andra insatser”, säger Lars Ohly. Att systemet med många och komplexa anställningsstöd reformeras till ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb - är också det en nödvändig förändring. Enklare system skapar ökade förutsättningar hos både privata och offentliga arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. ”Vi är dock fortsatt kritiska till benämningen nedsatt arbetsförmåga som vi menar fokuserar på svårigheter istället för förmågor. Benämningen är trubbig och säger egentligen inget om en persons förmåga på jobbet. Alla kan arbeta 100 procent av sin egen förmåga”, fortsätter Lars Ohly.Vi upplever att funktionshinderspolitiken under senare år varit ett nedprioriterat område inom svensk politik. De senaste satsningarna, bland annat på höjd ersättning för personliga assistenter tillsammans med de nya satsningarna inom arbetsmarknad stärker människors funktionsrätt. Nu ser vi fram emot att regeringen fortsätter ta funktionsrättsfrågorna på allvar. ”Här står den oacceptabla hanteringen av LSS och insatsen personlig assistans högst på prioriteringslistan. Detta måste regeringen lösa”, avslutar Lars Ohly.