Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-19 15:28 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.

Nyhetsbrev - Från snack till verkstad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-17 13:34 CEST - Funktionsrätt Sverige

Svensk rätt ska så långt möjligt tolkas i ljuset av Funktionshinderkonventionens krav. 

Misas Vd invald i Vårdföretagarnas styrelse.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-17 10:43 CEST - Misa AB

Misas Vd, Åsa Andersson har nu blivit invald i styrelsen för vårdföretagarnas branschorganisation Individ och Familj. Bransch Individ och familj omfattar företag inom Vårdföretagarna som har verksamhet inom individ och familjeomsorg respektive LSS.

Europeiska arbetsgivares attityder till att anställa personer med autism.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-03 14:14 CEST - Misa AB

Fakta om projektet

Tillsätt utredning för att rädda folkhögskolorna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-22 10:16 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringens budget saknar rättighetsperspektiv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-20 11:24 CEST - Funktionsrätt Sverige

Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-08 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård trots att han själv vill bo kvar. Fallet har uppmärksammats både i lokalpress och riksmedia. Nu har Förvaltningsrätten i Karlstad fattat beslut om att avslå Anders begäran om muntlig förhandling. "Detta är allvarligt. Förvaltningsrätten beaktar inte den enligt Europakonventionen skyddade rätten till en muntlig förhandling i tillräcklig utsträckning", säger Andrea Bondesson, jurist hos Handikappförbunden.

Daglig diskriminering – verklighet för många

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-07 15:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Den föreslagna förstärkningen av diskrimineringslagen är en bra men otillräcklig början och Diskrimineringsombudsmannen, DO saknar nödvändig vilja och kompetens för att tolka och implementera bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Denna kritik uttrycker Handikappförbunden i en skrivelse som överlämnades idag vid ett möte med kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh.