Daglig diskriminering – verklighet för många

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-07 15:10 CEST - Funktionsrätt Sverige

Den föreslagna förstärkningen av diskrimineringslagen är en bra men otillräcklig början och Diskrimineringsombudsmannen, DO saknar nödvändig vilja och kompetens för att tolka och implementera bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Denna kritik uttrycker Handikappförbunden i en skrivelse som överlämnades idag vid ett möte med kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh.

Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-23 16:38 CEST - Funktionsrätt Sverige

Regeringen har idag dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna. ”Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik", säger Stig Nyman.  

Vi välkomnar Åsa som ny VD i Misa AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-19 08:15 CEST - Misa AB

Med stor glädje kan vi meddela att Åsa Andersson valt att anta utmaningen som VD för Misa AB med start den 15/8. Åsa kommer närmast från ett jobb på Hemfrid där hon varit dess VD under drygt 15 år.

80 miljoner européer påverkas av beslut om tillgänglighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-12 21:21 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag onsdag röstar Europaparlamentets kulturkommitté om den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Kommitténs föredragande föreslår att audiovisuella medietjänster, som TV-sändningar och e-böcker ska undantas från den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det att dessa tjänster inte behöver vara tillgängliga för 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i Europa. Handikappförbunden och Dyslexiförbundet känner en stark oro för den här utvecklingen och uppmanar nu svenska EU-parlamentariker att agera i frågan genom att skarpt avvisa förslagen om att avlägsna audiovisuella medietjänster och e-böcker från lagen. Om förslaget blir verklighet innebär det att den kanske viktigaste vägen till delaktighet i kulturlivet och demokratin begränsas.Parlamentet brukar stå på medborgarnas sida i EU, men den här gången vill de stoppa utvecklingen mot ett inkluderande samhälle som främjar innovation och universell utformning. Parlamentets kulturkommitté ska snart leda arbetet med ett annat direktiv: revideringen av direktivet för audiovisuella medietjänster som riktar sig till tv-kanaler. Där är artikeln om tillgänglighet struken.Vi menar att parlamentet istället borde främja den juridiska anpassningen till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU också har ratificerat. Konventionens artikel 30, skyddar tydligt och klart tillgången till kultur.Tillgänglighet måste med i lagar som riktar sig till både tv-bolag som gör innehåll och till de som träffas av tillgänglighetslagen - tillverkare av apparater och de som distribuerar tv och gör e-böcker. Annars kanske inte innehållet når ända fram till konsumenten.Handikappförbunden och Dyslexiförbundet vill tillsammans med våra europeiska kollegor se en ambitiös, meningsfull och långtgående tillgänglighetslag som säkerställer att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra.Stig Nyman, ordförande i HandikappförbundenBengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, FMLS samt styrelseledamot i Handikappförbunden 

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-11 11:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, diskrimineringsministerns löften i Ekot i morse. ”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps”

Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-05 09:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Lagom till semestern föreslår Socialdepartementet en förändring av assistansersättningen, som inte bara skapar stor osäkerhet för användare och anordnare, utan som dessutom föregår den nyss tillsatta utredningen av LSS-lagstiftningen. ”Vi avstyrker bestämt förslaget”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-01 08:49 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionshinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-30 18:02 CEST - Funktionsrätt Sverige

”Det är bra att förslagen om en ny funktionshinderspolitik är kopplade till mänskliga rättigheter och inriktas på universell utformning av samhället. Det är ett kvitto på att Handikappförbundens envisa arbete med frågorna haft effekt”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden den rapport som Myndigheten för delaktighets presenterade på torsdagen.

Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-20 09:57 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar idag, i ett öppet brev, regering och riksdag att tänka om när det gäller den inhumana skärpningen av migrationspolitiken. Om förslaget blir verklighet innebär det omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning.

Handikappförbunden arrangerar seminarium om tillgänglighet i FN

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-09 14:33 CEST - Funktionsrätt Sverige

När den nionde konferensen om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, äger rum i FN i New York den 14-16 juni, arrangerar Handikappförbunden ett seminarium på temat ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online!”