"Sápmi i skolan" - ett utbildningskoncept som förenklar undervisning om samer för alla lärare i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-05 15:59 CET - Sametinget

Det är många svenskar som menar att de aldrig fått lära sig något om samer i skolan. Men hur ska lärare kunna undervisa om de inte själva vet något om samer? Det vill Samiskt informationscentrum råda bot på. Den 6 februari lanseras en bank av färdiga lektionsplaneringar fritt tillgängliga för pedagoger att använda. Lektionsplaneringarna är tydligt kopplade till styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav för olika ämnen och åldersgrupper.

Förstärkt barnperspektiv för barn i osäkra boendesituationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-30 12:45 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stad presenterar nu en ny handlingsplan för barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden. Handlingsplanen har sin utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv, vilket bland annat kommer innebära att långsiktiga boendelösningar alltid ska eftersträvas, att socialtjänsten så långt som möjligt ska tala direkt med barnet och att barn inte ska behöva byta skola eller förskola vid flytt till ett tillfälligt boende. Därtill ska det vräkningsförebyggande arbetet stärkas och inga barnfamiljer ska vräkas utan att det finns ett alternativt boende.

Språkinspiratörer, presentationsfilm och event den 19-21 januari i Kiruna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-18 16:24 CET - Sametinget

#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Under helgen 19-21 januari kommer inspiratörerna att ha en träff i Giron/Kiruna. Då släpps även presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit.

Barn drabbas hårdast i assistanskrisen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-12 16:59 CET - RBU

Idag överlämnade Socialstyrelsen sitt svar på ett regeringsuppdrag om konsekvenserna av de senaste årens snävare praxis för beslut om personlig assistans. Några av Socialstyrelsens slutsatser är att barn är överrepresenterade bland de som får indragen assistans och att detta på sikt kan påverka möjligheten för barn med funktionsnedsättning att kunna växa upp hemma i sin familj.

Landsomfattande manifestationer för LSS och personlig assistans på söndag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-01 09:05 CET - RBU

På söndag 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Då samlas människor på mer än 20 orter runt om i Sverige för att manifestera för LSS och personlig assistans och mot regeringens besparingspolitik.

MUCF behöver skärpa kontrollen av statsbidrag till ideella organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-27 13:00 CEST - Statskontoret

Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen.

Nordisk jämställdhetskonferens anordnas i Kalmar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-18 09:00 CEST - Kalmar kommun

Om YouthEQ

Kalmarmodellen för genussmarta fritidsgårdar sprids till Finland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-14 09:59 CEST - Kalmar kommun

Som representant för Kalmar kommun åker fritidsledare Mats Gröhn på Funkabo fritidsgård den 20 april till Lahtis i Finland för att föreläsa om Kalmarmodellen och kommunens arbete med genussmarta fritidsgårdar. Vi har haft internationella besök om genusarbetet i Funkabo innan, men detta är första gången vi blir inbjudna att åka iväg och föreläsa inför en storpublik utanför Sveriges gränser.

Unga i Kalmar ska bli mer delaktiga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-09 07:00 CEST - Kalmar kommun

Den 11 april inleds en demokrativecka på Kalmar kommuns fritidsgårdar och ungdomshuset UNIK. På temat demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter kommer ungdomar ges möjlighet att utforska frågor kring delaktighet, inkludering och påverkan i samhället. Sveriges Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér inviger veckan på den genussmarta fritidsgården i Smedby.

Pressinbjudan: Smedby blir genussmart fritidsgård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-11 07:05 CET - Kalmar kommun

Nu blir ytterligare en fritidsgård i Kalmar kommun genussmart enligt den nationellt uppmärksammade Kalmarmodellen. På fredag invigs Smedby fritidsgård som Kalmars tredje hållbart jämställda fritidsgård.