Svårt för tolkar att vara opartiska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-08 13:54 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Tolkar har en komplex yrkesroll. De ska inte bara hantera språket och kommunikationen utan också tystnadsplikt, sekretess, neutralitet och opartiskhet