SGI får kraftigt ökade anslag Satsning på åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

Press Releases - Published: 2017-12-19 10:50 CET - Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen.