"Beställarna börjar gå ifrån lägstaprisupphandlingar”

Press Releases - Published: 2022-02-03 15:58 CET - PublicInsight

618 arkitektkontor gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare drygt 2 miljarder, där kommunerna står hälften av inköpen. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Lekfull och fantasieggande konst på Drottning Silvias barnsjukhus

Press Releases - Published: 2021-11-03 08:11 CET - Västfastigheter

Planeringen har pågått i nästan tio år, men nu är allt klart. Västfastigheters konstprojektledare Eleonora Fors Szuba känner sig glad över att den konst som är placerad i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus lever upp till de önskemål som funnits med under hela arbetet.

Hennes team underhåller 40 000 m² lokaler

Press Releases - Published: 2021-10-21 10:25 CEST - Sophiahemmet

Född ”med en hammare i handen” räds hon inte att hugga i. Möt Sophiahemmets tekniska chef Madeleine Wirmark som nyligen fått ett utökat ansvarsområde.

Fokus på framtidens arkitektur i Eskilstunas första arkitekturprogram

Press Releases - Published: 2021-07-05 14:25 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna växer och för första gången tar kommunen fram ett arkitekturprogram för att förtydliga arkitekturens roll i staden och hur den påverkar människorna. Arkitekturprogrammet ska bli ett konkret stöd i dialoger och i planeringen av framtida byggnationer i Eskilstuna kommun som till exempel nya skolor, bostäder, lekplatser, vägar, industrier och parker. Förslaget som nu är färdigt för samråd ska hjälpa till att säkerställa en god kvalitet och hållbara byggnader och livsmiljöer i Eskilstuna.

Att göra stad – ny bok om människors delaktighet i Stockholms urbana utkanter

Press Releases - Published: 2021-05-06 11:48 CEST - Södertörns högskola

En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med avstamp i Stockholms södra förorter handlar antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi just om de människorna och hur de är delaktiga i byggandet av staden.

Invigning av nya Alingsås lasarett, så gott det går.

Press Releases - Published: 2021-04-13 10:05 CEST - Sjukhusen i väster

2016 startade arbetet med att bygga om och till Alingsås lasarett. Nu är bygget klart och den sista vårdavdelningen har flyttat in i nya lokaler. Ett vanligt år hade vi haft en invigning med pompa och ståt, i år bjuder vi på en filmad rundvandring i det nya lasarettet.

Byggstart i Rinkeby för nytt vård- och omsorgsboende med lägenheter i hemlik miljö

Press Releases - Published: 2020-10-20 13:40 CEST - Micasa Fastigheter

Nu börjar vi bygga det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Boendet erbjuder 90 lägenheter för stadens äldre och en arbetsplats med de bästa förutsättningarna för en modern äldrevård. Vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Uppföljande kommentar från DHR: ”Bra med satsningar för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter”

Press Releases - Published: 2020-09-22 07:57 CEST - DHR

Statsbidraget till funktionshinderrörelsen och nya satsningar på universell utformning och mänskliga rättigheter kommenteras av DHR.

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” #Always in quarantine

Press Releases - Published: 2020-07-01 11:50 CEST - DHR

Angela Åkvist är en av de unga kvinnor med funktionsnedsättning som medverkar i DHRs jämställdhetsprojekt Funktion Femmes. I ett nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” berättar hon om sin kamp för att skaffa ett arbete. - Oavsett coronakrisen är det jobbigt – karantänen är en extremare version av det liv jag har annars, och allt tar längre tid än vanligt, säger hon.

Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Press Releases - Published: 2020-06-01 06:57 CEST - Södertörns högskola

I Barkarbystaden, ett stadsbyggnadsprojekt i Järfälla kommun med klimatneutralitet i fokus, kommer en helt ny stad att växa fram under de kommande åren. Nu har det startats ett samverkansprojekt kring Barkarbystaden, Klimatneutrala Barkarbystaden 2030, där forskare från Södertörns Högskola finns med. Projektet finansieras och genomförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.