Ny sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-06-30 10:17 CEST - Naturvårdsverket

Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

De flesta markägare är positiva till formellt skydd på egen mark

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-26 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Majoriteten av markägarna är nöjda med myndigheternas information, agerande samt med den ekonomiska ersättningen vid inrättandet av formellt skydd på deras fastighet. Samtidigt behöver myndigheterna fortsätta att utveckla arbetet. Detta visar en ny undersökning som genomförts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.