Närhälsans årsredovisning 2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-05 08:02 CET - Närhälsan

Styrelsen för Närhälsan klubbade på torsdagen bland annat igenom Närhälsans årsredovisning för 2020. Pandemin har haft stora effekter på Närhälsans verksamheter under året med bland annat nya uppdrag, förändrade arbetssätt och hög korttidsfrånvaro. Ekonomiskt har merkostnaderna för covid-19 täckts av statsbidrag och som helhet gör Närhälsan ett positivt resultat på 74,8 miljoner kronor.