Högskolan är ingen kunskapsfabrik - hel årskull utbildas idag utan extra ersättning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-27 09:11 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas förberedelse och efterarbete. Det är resultatet av de senaste decenniernas förda politik.

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-03 10:12 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.