Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-05-25 05:37 CEST - Södertörns högskola

Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera lantbrukares deltagande.

Almedalsseminarium om hur gastronomiska regioner skapas i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-24 12:39 CEST - Södertörns högskola

Kretsloppssamhället räddningen för Östersjön

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-16 10:43 CEST - Södertörns högskola

Hälften av det kväve och fosfor som kommer ut i Östersjön kommer från jordbruket. Enda sättet att minska övergödningen är att ställa om jordbruket, menar forskare i EU-projektet BERAS Implementation. På en konferens den 25-26 maj presenteras ett alternativ för hållbar utveckling i Östersjöområdet – det ekologiska kretsloppssamhället.