Svag styrning av Trafikverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-03-27 08:00 CET - Statskontoret

Klimatkommission Kronoberg delar ut Framstegsstämpeln till Hermibil AB, MiljöfordonSyd samt Alwex Transport AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-04 16:25 CEST - Energikontor Sydost

Tid: Torsdag den 7 juni 2012 kl. 7.30

Stjärnor ska få åkerier att minska utsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-05 10:02 CEST - Energikontor Sydost

Hur uppnår man renare gods- och passagerartransporter? Hur uppmanar man åkerier att använda sig av ett sparsamt körsätt och investera i renare fordon? Stjärnmärkningssystemet ´ECOSTARS` är ett sätt att uppmuntra åkerier att öka energieffektiviteten och minska sina utsläpp, uppmuntra snabbare introduktion av fordon som använder sig av rent bränsle, samt att stödja utveckling av sparsamt körsätt.