Livet efter särskolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 09:04 CET - Misa AB

Misa har sedan 2011 delfinansierat forskningsstudier med fokus på vad som händer elever efter särskolan. Motivet är att täppa till den kunskapslucka som vi har om ”vägen in i arbetslivet”, eftersom det är ett viktigt och avgörande steg för att träda in i vuxenlivet – i synnerhet för personer som lever med en funktionsnedsättning.

Misa vinner 1,7 miljoner i innovationstävling.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-30 08:43 CET - Misa AB

Misa är en av de stolta vinnare av Post- och telestyrelsen innovationstävling "En arbetsmarknad för alla" som arrangerats i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vår innovationsidé är en webb-app som gör det enkelt och lekfullt för arbetssökande att hitta sina styrkor och matcha dem med yrken. 

SJÄLVKLART - Redo för att tävla!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-29 09:55 CET - Misa AB

Misas bok SJÄLVKLART är nu antagen i två tävlingar: Svensk bokkonst samt Publishingpriseet. Boken är framtagen tillsammans med Kate Design - formgivning, JiniSofia Lee - fotograf, Lotta Frithjof - text.

Det finns fler vägar in på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-07 09:36 CET - Misa AB

I den nya boken SJÄLVKLART – Berättelser rakt in i socialpolitikdebatten berättar sex personer med funktionsvariationer om sin väg in på arbetsmarknaden. Personerna som intervjuas har fått stöd av Misa, som arbetar med arbetsintegrering och som står bakom boken. Boken skildrar sex personer med olika bakgrunder som hittat en väg in på arbetsmarknaden med stöd från Misa.

Samarbetet med Psykiatrin har gett goda resultat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-28 08:00 CEST - Misa AB

Misa har genom sin enhet Fridhemsplan genomfört ett samverkansprojekt med Mottagningen för nyetablerade psykoser (tidigare Midhagen) inom Norra Stockholms Psykiatri. Syftet med projektet har varit att genom tidig kontakt och samarbete stödja klienter till sysselsättning under sin återhämtningsfas genom att använda metoden och insatsen Individual Placement and Support (IPS).

Rustaprojektet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-07 10:57 CEST - Misa AB

Under åren 2014 till 2017 erbjöds 20 studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ett utökat stöd som komplement till det befintliga pedagogiska stöd högskolan erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Forskning som gör skillnad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-30 08:00 CEST - Misa AB

Att bidra till forskning som på olika sätt synliggör livssituationen för personer med funktionsnedsättning är viktigt för att få till stånd en politik som leder till verklig inkludering av personer med funktionsvariationer. Misa är stolt över att Jessica Arvidssons forskningsresultat har gett avtryck i regeringens nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Göran Tingström föreläser på LSS-dagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-04 14:09 CEST - Misa AB

Göran föreläser på LSS-dagen i Götborg som anordnas av Compro och LSS-guiden.Hans föreläsning handlar om egna erfarenheter gällande bemötandet från särgymnasiet ut mot arbetsmarknaden, om stödets betydelse på en arbetsplats, om vikten att våga förverkliga sina drömmar och hur viktigt det är att det finns en balans i vardagen.

Inbjudan till temadag om Rustaprojektet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-26 18:39 CEST - Misa AB

”Behöver högskolor och universitet bli bättre på att stötta personer med Aspergers syndrom?”

Nationell jobbskuggningsvecka v19

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-24 07:06 CEST - Misa AB

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet”.