Halloween – en väldigt svensk högtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-26 06:25 CEST - Södertörns högskola

Chantal Mouffe utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-04 08:47 CEST - Södertörns högskola

Motivering:

Den franska psykoanalytikern Julia Kristeva kommer till Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-03 08:30 CEST - Södertörns högskola

Många perspektiv på empati i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-09 13:38 CET - Södertörns högskola

Om boken

Ny avhandling om självmord i Ryssland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-04-09 13:53 CEST - Södertörns högskola

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-24 15:07 CEST - Södertörns högskola

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.