Bilden av Norden kartlagd i stort forskningsprogram

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-22 10:19 CEST - Södertörns högskola

Homofobi närmast institutionaliserad i Litauen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-02 15:10 CEST - Södertörns högskola

I Litauen är det politiska och kulturella klimatet starkt präglat av homofobi. När det gäller de homosexuellas rättigheter behövs både lagändringar och förändringar i synsätt hos befolkningen, skriver Kjetil Duvold och Inga Aalia i en artikel i senaste numret av Baltic Worlds.

Retorikstudenter analyserar politikertalen i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-29 13:11 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola arrangerar sommarkurser i retorik och opinionsbildning, studenterna finns på plats under hela Almedalsveckan. Som del i kurserna analyseras politikernas tal i Almedalen. Möjlighet finns för media att prata med studenterna om deras retoriska analyser.

Seminarium om hur Almedalen blev politikens marknadsplats

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-28 10:58 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola finns på plats i Almedalen med seminarier, forskare och utbildning i retorik och opinionsbildning. Seminariet "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" äger rum den 4/7 klockan 13.45-15.00 i Björkanderska huset.

Statsvetenskap och UIS utvärderade av Högskoleverket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-20 13:38 CEST - Södertörns högskola

Magisterutbildningen i statsvetenskap vid Södertörns högskola har hög kvalitet, medan kandidatutbildningen och Utveckling och internationellt samarbete får omdömet bristande kvalitet.

Seminarium om hur Nya Moderaterna skapades

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-06-05 10:34 CEST - Södertörns högskola

Ulrica Schenström berättar vid ett öppet seminarium den 7 juni på Södertörns högskola om arbetet med att skapa Nya Moderaterna och om läget idag.

Sociologiutbildningar vid Södertörns högskola håller hög kvalitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-30 13:54 CEST - Södertörns högskola

I Högskoleverkets granskning av kvaliteten på utbildningarna vid landets lärosäten får sociologiutbildningarna vid Södertörns högskola bedömningen hög kvalitet.

Drömmen om den nya staden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-14 09:53 CEST - Södertörns högskola

Jonas Lindström, doktorand i sociologi, har skrivit en avhandling om stadsförnyelsen i Riga efter Sovjettiden. Han har undersökt hur drömbilder av en ny tid formas av historien såväl som framtiden och hur detta avspeglar sig i stadens landskap.

Herbert P. Kitschelt föreläser om partisystem på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-05-14 09:30 CEST - Södertörns högskola

Den 15 maj håller den världskände statsvetaren professor Herbert P. Kitschelt från Duke University föreläsningen ”The Dynamics of Party Systems in Postindustrial Democracies” på Södertörns högskola. Föreläsningen, som är öppen för allmänheten, ges i serien Södertörn Lectures och ges även ut som skrift.

Egyptisk debattör talar om den arabiska våren på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-27 14:15 CEST - Södertörns högskola

För ett år sedan befann sig den egyptiska journalisten och föreläsaren Sahar El-Nadi mitt i en revolution. Hon var på plats under protesterna på Tahrir-torget i Kario och följde hur den egyptiska revolutionen växte fram. Vid en föreläsning den 2 maj på Södertörns högskola berättar Sahar El-Nadi om revolutionen, hur den spred sig via sociala medier och om Egyptens framtid.