Romer 500 år i Sverige – historia, nutid, framtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-17 13:39 CEST - Södertörns högskola

Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-04-11 09:44 CEST - Södertörns högskola

Den 19 april klockan 13-17 är det Forskardag på Södertörns högskola med korta föreläsningar om nya avhandlingar om lärarkårens kommunalisering, kameraövervakning, SS under andra världskriget och fästingvirus. Dessutom en paneldebatt om forskningens förutsättningar med Birgitta Almgren, aktuell för sin forskning om svenskarnas kontakter med Stasi, och David Gaunt som forskar om folkmord.På Södertörns högskola pågår en mängd spännande forskningsprojekt. Nu får vi möjlighet att genom korta, populärvetenskapliga presentationer ta del av fyra nya avhandlingar. De behandlar så vitt skilda områden som lärarkårens kommunalisering, frågan om kameraövervakning ger trygghet, SS i andra världskrigets Danmark och virus hos fästingar.Dessutom får vi inblick i forskningens efterspel, då professor emerita Birgitta Almgren, som forskar om Stasi och svenskarna under kalla kriget och för sin forskning fått tillgång till Säpos Stasi-arkiv, och professor emeritus David Gaunt som forskar om folkmord, diskuterar forskningens förutsättningar och möjligheter tillsammans med docent Helene Carlbäck. Vi uppmärksammar även Raoul Wallenberg, som skulle fyllt 100 år i år.När? Torsdagen den 19 april klockan 13.00–17.00 Var? Lokal MA636 på Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg Moderator: Helene Carlbäck, tf föreståndare för CBEES, Södertörns högskolaProgram13.00–13.10Helene Carlbäck hälsar välkommen13.10–14.10

Svenska försvaret efter kalla kriget – förnyelse eller förfall?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-29 10:35 CET - Södertörns högskola

Vad innebar kalla krigets slut för Sveriges försvar? Vilka krav ställde en ny säkerhetspolitisk situation på vårt land? Välkommen till ett vittnesseminarium den 16 januari arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola i samarbete med Försvarshögskolan.

Föreläsning och paneldebatt om alkoholproblemen i Ryssland och Europa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-14 12:46 CET - Södertörns högskola

Vodka ses som en symbol för Ryssland. Professor Alexandr Nemtsov, Rysslands ledande expert på alkoholfrågor, menar att vi i Väst har missförstått ryssarnas förhållande till alkohol. Den 20 december besöker professor Nemtsov Södertörns högskola för en öppen föreläsning. Samma dag arrangeras även en paneldebatt med med experter inom området.Professor Alexandr Nemtsov är Rysslands ledande expert på alkoholfrågor. Södertörns högskola gav nyligen ut hans bok A Contemporary History of Alcohol in Russia.I sin bok visar han att dagens dryckesvanor har formats av politiska beslut de senaste decennierna - Gorbatjovs anti-alkoholkampanjer på 80-talet, Sovjetunionens upplösning och introduktionen av en marknadsekonomi. Resultatet är förfärande. Den situation som nu råder är ny och unik i Rysslands historia. Nemtsov gör i sin bok också utblickar mot andra länder, inte minst Sverige.Föreläsning och paneldebatt

Säkerhet en fråga om upplevelser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-29 09:22 CET - Södertörns högskola

Har vår nuvarande lokala säkerhetspolitik legitimitet av brotts- och olycksstatistiken, eller är det andra faktorer som styr? Det frågar sig statsvetaren Ola Svenonius i sin avhandling om säkerhet och övervakning. Han har sett radikala attitydförändringar i Berlin, Stockholm och Warszawa.

Svensk näringslivshistoria i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 10:24 CET - Södertörns högskola

"Det politiska priset att stå utanför euron är högt"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-10-14 11:10 CEST - Södertörns högskola

Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har forskat om EU i 20 år. Bland annat har han studerat de politiska grupperingarna i EU. Karl Magnus Johansson menar att det politiska priset av att stå utanför eurozonen riskerar att bli allt högre, när den utvecklar sig till den politiska maktens centrum i EU.

Runda bords-samtal om förändringen i Ryssland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-20 10:55 CEST - Södertörns högskola

De senaste 20 åren har inneburit en stor omställning för Ryssland. Hur har detta påverkat de ryska medborgarna? Den frågan diskuteras den 6 oktober vid Södertörns högskola.