Andelen kvinnliga politiker påverkar medborgarnas vardag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-03-09 16:54 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Minskat lönegap, ökat uttag i föräldraförsäkringen och fler kvinnor i heltidsarbete utmärker kommuner där andel kvinnliga politiker var hög.

Ny bok om det öppna samhällets paradoxer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-02-11 10:58 CET - Södertörns högskola

”Det öppna samhället” har sedan kalla krigets slut och globaliseringens frammarsch blivit en central metafor för den liberala demokratin och den fria marknaden. Begreppet är vagt och rymmer många motsättningar.

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-01-20 10:08 CET - Riksbankens Jubileumsfond

11 universitet i tre olika länder har inkommit med nomineringar till 2015 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge och Tartu.

Social ojämlikhet dödar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-18 10:27 CET - Riksbankens Jubileumsfond

När Monica Åberg Yngwe analyserar följderna av de senaste decenniernas ökade klyftor i Sverige är resultatet skrämmande. Också relativa skillnader i inkomst dödar, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor.

När räntan gick i taket - vittnesseminarium om valutakrisen 1992

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-08 07:03 CET - Södertörns högskola

Under hösten 1992 präglades Sverige av krispaket, räntechocker och attacker mot den svenska kronan. Under en kort period var räntan var uppe i hisnande 500 %. Bengt Dennis, Mona Sahlin, Olle Wästberg, Lena Melin och PeO Edin minns och berättar vid vittnesseminariet "När räntan gick i taket" den 11 december på Södertörns högskola.

Välfärden legitimerar de höga skatterna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-05 10:16 CET - Riksbankens Jubileumsfond

När debatten om svenskarnas höga skatter analyseras, visar det sig att legitimiteten delvis kan förklaras av att skatterna så tydligt knyts till välfärden.

Offentlig förvaltning administrerar ihjäl sig – stjäl tid från undervisning och vård

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-01 08:56 CET - Södertörns högskola

Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

Östersjö- och Östeuropakonferens om den nya generationen efter murens fall

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-27 11:55 CET - Södertörns högskola

I år är det 25 år, en generation, sedan muren föll – vad betyder det? Den 4-5 december arrangerar CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola den internationella multidisciplinära forskningskonferensen ”Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move”.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-21 10:10 CET - Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensvar i forskarsamhället och totalt åtta forskare fick anslag. Nu öppnas andra omgången för de forskare som vill få tid att färdigställa sin forskning, slutföra arbeten och skriva synteser.

Ny utlysning för ABM-sektorn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-18 11:16 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Samlingarna och forskningen