Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap får 79 miljoner kronor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-28 15:38 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har idag beviljat forskare medel för satsningarna Mixade metoder och RJ Sabbatical.

Analys av regeringsbildningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-28 09:45 CET - Riksbankens Jubileumsfond

En vetenskaplig studie av regeringsbildningen 2018-2019 ska kartlägga och analysera skeendet samt sammanfatta erfarenheterna av processen. Forskarnas utgångspunkt för studien utgörs av tre frågeställningar: Varför bildades just den nuvarande regeringen? Varför tog det så lång tid? Hur väl fungerade det formella regelverket för regeringsbildning i praktiken?

RBU välkomnar ändringar i LSS

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-21 09:16 CET - RBU

I sommar kan LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ändras så att andningshjälp och mat via en knapp på magen ska få räknas som grundläggande behov.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till satsning på metodutveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-11 16:17 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) vill stödja forskare som utvecklar kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

RBU avvaktande till regeringsförklaringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-21 13:52 CET - RBU

Att statsministern över huvud taget nämner rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning är ett stort steg framåt. Men nu krävs det handling – och det snabbt! Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, i en kommentar till regeringsförklaringen.

Slutet för personlig assistans i LSS-utredningens förslag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-10 09:00 CET - RBU

Efter drygt två och ett halvt års arbete är LSS-utredningen klar och lämnas till regeringen. Ett dråpslag mot alla med personlig assistans, framför allt mot barnen. Det menar Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-12 10:40 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-18 18:36 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Kimmo Granqvist

Södertörns högskola utvärderar satsning på kulturverksamhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-15 09:05 CEST - Södertörns högskola