Freden i Östasien kan bana väg för världsfreden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-25 14:50 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Vad ligger till grund för den fred som sedan 1979 brett ut sig i Östasien? Det är den fråga som forskarna i East Asian Peace Programe har försökt att besvara under ledning av Stein Tønnesson.

Ny utlysning av Europe and Global Challenges

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-24 10:01 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond utlyser i samarbete med Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung en ny omgång av Europe and Global Challenges.

Ny forskning om behandlingspersonal: Manlig muskelstyrka går före kvinnlig kompetens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-07 07:05 CET - Södertörns högskola

Kvinnlig behandlingspersonal måste ha formella meriter, för män räcker det med muskelstyrka för att ses som professionell.

SPIN hjälper till i analysen av välfärden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-17 09:03 CET - Riksbankens Jubileumsfond

SPIN betyder Social Policy indicator och är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk.

Långsiktiga effekter? Studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-16 15:27 CET - Misa AB

En forskningsstudie har genomförts inom Misa ledd av Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad. Studien syfte var att försöka identifiera framgångsfaktorer i Supported employment som lett till en anställning. Vad är det som gjorde att vissa deltagare stabiliserat sin position på arbetsmarknaden och att andra inte stannat kvar i anställning?

Dåliga skolresultat påverkar hälsan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-14 07:06 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Forskare vid Stockholms universitet kan i ett av de största projekten kring utsatta barn sedan 1980-talet visa bland annat att dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och ens livssituation långt fram i livet

Utlysning: Samlingarna och forskningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 16:50 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 11:20 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sam-forskare med näringsliv och civilsamhälle.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar 57 forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 16:40 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 300 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt finansieras 57 projekt av varierande storlek, från långsiktiga, internationella projekt till investeringar för att bygga upp infrastruktur för forskning.

Så organiseras marknader

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-15 10:11 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Nils Brunsson