Löneutvecklingen till och med februari 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-29 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första två månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med februari månad.

Medlare utsedda i pilotförhandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-04 10:35 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Gunilla Runnquist och Stefan Hult att medla i arbetstvisten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen.

Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-28 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-20 10:03 CET - Medlingsinstitutet

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-13 14:00 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-18 09:41 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-21 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Medling om krav på kollektivavtal med Kaffelabbet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-30 11:00 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med september 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-30 09:32 CET - Medlingsinstitutet