Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-29 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-19 09:00 CEST - Medlingsinstitutet

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 11:00 CEST - Medlingsinstitutet

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 10:02 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med mars 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-30 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-03 10:12 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.

Löneutvecklingen till och med februari 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-27 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 13:30 CET - Sveriges Skolledarförbund

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand.

Löneutvecklingen för helåret 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-28 09:32 CET - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016.

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017: ”Ett unikt fredligt år”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-19 09:03 CET - Medlingsinstitutet

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna.