Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-13 09:46 CET - Medlingsinstitutet

Medling om krav på kollektivavtal med Probike AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-06 11:03 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med november 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-30 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-19 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger Västerbotten, 47 200 kronor. Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent. Många av förstelärarna har löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer.

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-29 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-05 11:34 CET - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Löneutvecklingen till och med september 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-30 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-30 12:10 CET - Sveriges Skolledarförbund

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-30 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-25 14:38 CEST - Medlingsinstitutet