Mycket allvarligt att en rektor tystas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-14 11:13 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Det är mycket allvarligt att det fria ordet tystas. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson att Mattias Liedholm, rektor i Skurup, har blivit avstängd av sin arbetsgivare Skurups kommun. Vi ser en tydlig koppling mellan förbundets anmälan och avstängningen, säger Matz Nilsson.

Skolledare från norr till söder nominerade till Stora Skolledarpriset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-27 08:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

De tre slutkandidaterna till Stora Skolledarpriset 2020 är utsedda. Priset på 100 000 kronor delas ut på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg senare i vår.

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 13:30 CET - Sveriges Skolledarförbund

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand.

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-19 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Lönerna för skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger Västerbotten, 47 200 kronor. Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent. Många av förstelärarna har löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer.

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-05 11:34 CET - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-30 12:10 CET - Sveriges Skolledarförbund

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-29 14:35 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Påminnelse pressinbjudan: Välkommen till årets upplaga av Emmabodakonferensen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-10 06:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Tid:10 mars 9.15 – 15 00Plats: Emmaboda Folkets HusFramtidens förskola och skola – så heter årets upplaga av Emmabodakonferensen, som arrangeras av Emmaboda kommun och Sveriges Skolledarförbunds regio

Nu måste regeringen satsa på skolledarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-09 15:25 CET - Sveriges Skolledarförbund

Idag uppvaktar Sveriges Skolledarförbund statsrådet Helene Hellmark Knutsson rörande den ledarkris som håller på att segla upp i skolan. Genom lärarlönelyftet har många lärare kommit i kapp och till och med förbi skolledare i lön. - Vi är djupt oroade för att vi får en allvarlig kris i förskolan och skolan när det ekonomiska incitamentet för att bli skolledare raderas ut, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-07 10:15 CET - Sveriges Skolledarförbund

Ledarbristen i skolan är på väg att bli akut. Det är viktigt att vi tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur fler duktiga lärare ska vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det, säger förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström uppvaktar Friskolornas Riksförbund och SKL om en satsning på skolledarnas löner.