Längre överlevnad väcker svåra frågor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-01 11:00 CEST - Sophiahemmet

Ofrivilligt barnlösa hittar stöd på nätet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-26 11:00 CEST - Sophiahemmet

Att få prata om ofrivillig barnlöshet i sociala medier kan ha en viktig terapeutisk funktion. Det konstaterar forskaren Taina Sormunen vid Sophiahemmet högskola, som skriver en doktorsavhandling i ämnet.

Stegräknare ger aktivare liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-19 11:00 CEST - Sophiahemmet

I forskningsprojektet Sophia Step Study vill forskarna ta reda på hur patienter med diabetes, eller som är i riskzonen att drabbas, kan ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiva.

Fiskar påverkas av antidepressiv medicin i vattnet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-23 07:23 CEST - Södertörns högskola

Förbättrad vård och omsorg för sjuka äldre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-01 14:00 CEST - Statskontoret

Statskontorets utvärdering av regeringens satsning på de mest sjuka äldre visar att vården och omsorgen har förbättrats i vissa avseenden. Däremot är det lång väg kvar till en sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar med den äldre i centrum.

Oetiskt att inte ge Soliris till alla – Njurförbundet kräver ändring

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-07-29 14:45 CEST - Njurförbundet

Fler apotek men risk för sämre patientsäkerhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-31 10:00 CEST - Statskontoret

Öppet brev till Socialminister Göran Hägglund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-01-04 11:50 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.