Handikappförbunden och STIL har idag uppvaktat Socialutskottet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-22 16:42 CET - Funktionsrätt Sverige

Fyra forskare får pengar för att forska om riksdagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-06-14 13:26 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Handikappförbunden anser att saker och ting måste göras i rätt ordning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-14 08:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Vi bjuds in med armbågen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-08 19:57 CET - Funktionsrätt Sverige

Maria Johansson, förbundsordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning – har utfärdat riktlinjer för tillgänglig statsförvaltning som säger att samtliga entréer ska kunna användas av personer med funktionsnedsättningar. Inte minst Sveriges riksdag borde ha kunskap om det. - Det är beklagligt att vi inte har möjlighet framföra våra synpunkter på tågtrafiken. Vi har har en hel del synpunkter och krav på förbättringar när det gäller resenärer med funktionsnedsättning och tågtrafik att framföra, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Klockan 08.45 - 09.00 kommer Maria Johansson förbundsordförande för DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, och Pelle Kölhed, förbundsordförande i Personskadeförbundet RTP att finnas utanför Skandiasalen på Myntorget 1 och berätta för övriga inbjudna och media om varför de inte kommer att delta på utfrågningen.   Kontakt:

Kunskap om våld viktigt i arbete mot trafficking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-02 13:09 CET - Södertörns högskola

Michael Karlsson, forskare vid Södertörns högskola, presenterade den senaste forskningen om trafficking vid riksdagsseminariet ”UNiTE – säg nej till våld mot kvinnor”. Slutsatserna visar på den stora förekomsten av våld, men även att kunskapen om våldet i sin tur kan vara en väg att komma åt problemet.

Vad gör riksdagen?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-10-22 16:11 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagskandidater svarar på frågor om funktionshinder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-08-27 20:03 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. - Alla måste bli lika informerade inför ett val, annars är det inte demokrati, säger Mats Ahlsén, chefredaktör och ansvarig för den lättlästa valsajten Allaväljare. Människor har rätt till information utifrån sina egna förutsättningar. Tillgänglig information är en förutsättning för delaktighet och demokrati. Svaren från enkäten kommer att presenteras under september. Kontakt:Ingrid Burman, ordförande i HandikappförbundenE-post: ingrid.burman@hso.seMobil: 070-343 95 87 Mikael Klein, politisk sekreterare HandikappförbundenE-post: mikael.klein@hso.seMobil: 070-480 71 66 ________________________________________________________________________

Studieförbunden stärker det civila samhällets röst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-12-14 15:15 CET - Studieförbunden

Folkbildningsförbundet är positiv till regeringens uttalade vilja att öka dialogen med civilsamhället. En förutsättning för att dialogerna ska få genomslag är emellertid att de följs upp av regionala och lokala dialoger. Därför måste SKL sätta press på kommuner, landsting och regioner att genomföra dessa.